Aukštesnio lygio vadovų instruktavimas

Organizacijos valdybos nariai ir kiti aukštesnio lygio vadovai gauna visapusišką naudą pasirinkdami mūsų siūlomo aukštesnio lygio vadovų instruktavimo programą. Dažniausiai problema ar susiklosčiusi situacija yra per jautri, norint aptarti bei pasidalinti su taryba, kolegomis ar pavaldiniais.

Išskirtinėmis ir atitinkamomis aplinkybėmis, Adizes gali suteikti prieigą prie patariamojo komiteto narių, kurie gali teikti konfidencialų instruktavimą vyresnio rango vadovams bei pagrindiniams organizacijos lyderiams.

Ištisus metus, Adizes Institutui buvo garbė dirbti su daugeliu pirmaujančių organizacijų vadovų. Didelė dalis šių svarbių asmenų yra mūsų Patariamosios (konsultacinės) tarybos nariai. Kiekvienas šios tarybos narys turi bent 20 metų generalinio vadovo ar aukštesnio lygio vadovavimo patirtį. Jie arba buvo arba iki šiol užima vadovaujančio darbuotojo postą pirmaujančiose pasaulinio lygio organizacijose.