Diagnostinės paslaugos

ORGANIZACIJOS GYVAVIMO CIKLO VERTINIMAS (PREDAP)

Mes nustatėme, jog norint išanalizuoti ir išspręsti problemas susijusias su organizacijos augimu bei pereinamuoju laikotarpiu, pirmiausia reikia nustatyti organizacijos vietą(etapą) gyvavimo cikle. Tai leidžia mums aptikti ir atskirti normalias (tam etapui būdingas) ir nenormalias ar lemtingas problemas.

Organizacinio gyvavimo ciklo vertinimo paslauga – specialiai sukurta siekiant vadovų komandai suteikti pradinį supratimą, kurioje gyvavimo ciklo vietoje jų organizacija yra, kodėl ji yra ten ir ką reikia daryti norint pereiti į kitą organizacijos augimo ir vystymosi etapą.

IŠSAMUS VALDYMO AUDITAS (SYNDAG)

Savarankiška diagnostikos programa pasižyminti veiksmingu ilgalaikiu poveikiu – Adizes organizacinis vertinimas. Spartaus tempo bei aukšto lygio interaktyvi programa (taip pat žinoma kaip sinerginė organizacinė diagnozė) leidžia nustatyti dabartinį organizacijos brandos lygį ir užtikrina išsamią analizę klausimų, kurie privalo būti išspręsti,siekiant įgyvendinti organizacijos užsibrėžtus tikslus.

Tokiu būdu vadovų komandoje atsiranda vieningas supratimas kuriame gyvavimo ciklo etape yra organizacija, kas privalo būti daroma sprendžiant iškilusias problemas bei kokia tvarka ir kaip greitai jos turi būti sprendžiamos.

Vertinimas yra savarankiška diagnostinė veikla, atliekama kaip komandinis procesas, kuris apima darbuotojų iš skirtingų lygių ir departamentų aktyvų dalyvavimą.

Programa generuoja  minimum keturis svarbius rezultatus: 

1. Būtinų pokyčių poreikis tampa visiems suprantamas ir įteisintas, o pokyčių įgyvendinimo našta nuo vieno ar dviejų atsakingų asmenų yra perkeliama visiems dalyviams (The need for change is legitimized and the burden for action is moved from the shoulders of just one or two visionaries to all participants). Programa skatina sukūrimą darbinės aplinkos paremtos komandiniu darbu, tarpusavio supratimu ir bendradarbiavimu.

2. Dalyviai sukuria aiškų ir išsamų veiksmų planą skirtą pagrindinėms valdymo ir organizacinems problemoms, kurios privalo būti išspręstos siekiant kardinaliai pagerinti bendrą organizacijos efektyvumą.

3. Sukuriamas pasitikėjimo ryšys tarp Adizes konsultantų ir kliento vadovybės. Tai gyvybiškai svarbu tolimesniam  Adizes metodologijos įdiegimui. Vadovų komandos pasiryžimas ir gebėjimas yra taip pat viena iš svarbiausių priežasčių. (An important bond of trust is forged between Adizes and the client’s management team. This is vital for the further application of the Adizes Methodology. The willingness and ability of the management team is also enhanced).

4. Pasitelkiant teorinius bei praktinius metodus, visi dalyviai yra apmokomi pagrindinių lyderystės ir vadovavimo koncepcijų, kurios būti gali lengvai pritaikomos sprendžiant darbines problemas. Dalyviai mokomi pasinaudoti konstruktyvaus konflikto galimybėmis, vietoj įprastinio destruktyvių ginčų įgyvendinant būtinus pokyčius.