Strateginių problemų sprendimas

GREITASIS SUREGULIAVIMO SEMINARAS

Ženkite pirmąjį žingsnį link efektyvumo pasitelkiant greitojo sureguliavimo seminarą. Adizes taikomas greitasis sureguliavimo seminaras yra greita ir itin interaktyvi sesija, kurios metu pagrindinis dėmesys sutelkiamas į organizacijos išorėje egzistuojančias problemas, įtakojančias organizacijos veiklą. Seminaras itin tinkamas vykdant valdymo grandies rekolekcijas bei off-site meetings. Šio pobūdžio seminaras buvo sukurtas siekiant sukelti specifinius teigiamus rezultatus dalyviams.

Seminaro privalumai:

  1. Seminaro dalyviams pateikiamos naujos lyderystės bei valdymo koncepcijos, kurios nedelsiant gali būti pritaikytos dirbant organizacijoje.
  2. Išsiaiškinama kurios organizacijoje iškilusios problemos yra priskiriamos įprastoms, kurios iš jų – neįprastoms ir kurios – žalingoms.
  3. Parengiamos gairės bei veiksmų planas pagrindinių organizacijoje esančių ir besitęsiančių problemų sprendimui realizuoti.
  4. Identifikuojama su kokiomis problemomis organizacija galimai susidurs ateityje ir nustatoma kokiais būdais joms atsiradus bus galima jas išspręsti.

 

STRATEGIJOS PLĖTRA/ PLĖTOJIMAS

Verslo esmė – rinkos poreikių identifikavimas bei gebėjimas šiuos poreikius patenkinti. Šioje srityje mes sukūrėme bendrą sistemą siekiant padėti mūsų klientų valdyboms visos įmonės mastu nustatyti bendrą organizacijos misiją, perteikiant aiškią ir įtikinamą viziją, kuri bus naudojama siekiant tolesnių organizacijos užsibrėžtų tikslų, pagrindinių vertybių, tikslų bei pagrindinių sėkmingų strategijų, realizavimo.

Kuomet kryptis, tikslai ir pagrindinės „sėkmės“ strategijos yra nustatomos, tuomet tai tampa privaloma pakopine strategija visoje organizacijoje siekiant kontroliuoti kiekvieno atskiro elemento veiklą bei pokytį.

Šiandieninė aplinka ir jos kaita reikalauja nuolatinio strategijos tobulinimo bei derinimo su pokyčiais vykstančiais rinkoje. Pagalba klientams plėtojant praktines strategijas, kurios gali būti veiksmingai vykdomos, yra vienas pagrindinių mūsų gebėjimų.

 

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

Kuomet organizacija jau yra susikūrusi savo „sėkmės“ strategiją, Adizes užtikrina, jog ji būtų įgyvendinama ir derinama su aktyviu dalyvavimu, visišku supratimu ir parama iš vadovų , kurie ją įgyvendins. Tokiu būdu mūsų klientai gali atlikti reikiamus pokyčius greičiau ir efektyviau.

Mes nesame įprasti valdymo konsultantai, kurie rašo ataskaitas ir teikia rekomendacijas apie tai ką mes manome, jog mūsų klientai turėtų daryti. Lygiai taip pat mes nesame organizacinės plėtros instruktoriai ar pagalbininkai.

Mes esame organizacijos pokyčių valdymo ekspertai, kurie dirba kartu su savo klientais, siekiant plėtoti ir įgyvendinti būtinus pokyčius jų valdomose organizacijose. Mes teikiame visapusišką ilgalaikę paramą organizacijos vadovams bei aukščiausio lygmens vadovams, kurie siekia būti savo užimamos rinkos lyderiais.

 

STRUKTŪROS PROJEKTAVIMAS

Organizacijos struktūra daro didelę įtaką organizacijos veiklos rezultatams. Menkai struktūrizuotos kompanijos pasižymi dideliu vadovų priežiūros poreikiu tuo pačiu sukuria perdėtus ir neproduktyvius konfliktus.

Organizacijai augant ir vystantis, tinkamos struktūros išlaikymas yra nuolatinis aukštesnės pakopos vadovų iššūkis. Padėti lyderiams parengti ir įgyvendinti tinkamą struktūrą jų valdomose organizacijose yra viena iš pagrindinių mūsų kompetencijų.

Mūsų įgyvendinamos struktūrinės pertvarkos tikslas apima optimalias priemones, kurios skirtos sukurti pozicijas, atsakomybes ir įgaliojimus, pritaikant struktūros derinimą su vizija, vertybėmis, strategija, valdymo informacija, išteklių paskirstymu bei atlygio sistema.

Mes gerai išmanome kaip padėti valdyti turf wars and the emotional powder kegs, kurie neišvengiamai siejami su bet kokios kompanijos reorganizavimo kaitos pastangomis.

 

LĖTINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Kiekviena organizacija neišvengiamai susiduria su problemomis, kurios yra normalus ir natūralus reiškinys, kas nėra tikroji problema. Tikroji problema kyla tuomet, kai organizacija nuolat, metai po metų, kovoja su tomis pačiomis, bęsitęsiančiomis problemomis.

Siekiant kovoti su bęsitęsiančiomis problemomis, mes sukūrėme sisteminį struktūrinį metodą, kuris skirtas nuolatinių problemų sprendimui.

Mes dirbame kartu su klientais siekiant parengti ir įgyvendinti specialius procesus, procedūras, sistemas ir struktūras tam, jog paspartintume organizacijos gebėjimą reaguoti ir prisitaikyti. Šis Adizes komandinio problemos sprendimo procesas padeda nuolat identifikuoti ir spręsti sistemines, daugia-departamentines problemas ir galimybes. Šis procesas suteikia galimybę tuo pačiu metu pasiekti keturis tikslus, kurie apima abipusį pasitikėjimą bei pagarbą:

  1. Išspręsti nuolatines problemas bei pagerinti trumpalaikius organizacijos veiklos rezultatus,
  2. Skatina komandinį darbą ir bendradarbiavimą, kuris atsiliepia geresniais rezultatais ilguoju veiklos laikotarpiu;
  3. Dalyviams suteikiami vadybinio pobūdžio mokymai atsižvelgiant į realias organizacijose iškilusias problemas. Šie mokymai neapsiriboja vien tik atvejų analizės apžvalga, ir atsiliepia asmeniniam tobulėjimui trumpuoju laikotarpiu;
  4. Praturtina individualius valdymo stilius, kurie taikomi siekiant tobulėti ilguoju laikotarpiu