Specifiniai poreikiai

AUKŠTESNIO LYGIO VADOVO/ VALDYBOS KONFLIKTAS

Konfliktai yra ne tik natūralus, tačiau būtinas ir pageidautinas reiškinys organizacijoje. Itin svarbu skirti konstruktyvius ir destruktyvius konfliktus, bei sužinoti kaip sukurti aplinką, kurioje atsiranda produktyvus konfliktas.

Tai ypač svarbu organizacijos aukščiausiuose lygiuose, kuomet bendrauja aukštesnio lygio vadovai ir organizacijos valdyba. Naudojant mūsų turimą patirtį bei žinias, mes parengėme veiksmingų būdų programą skatinančią abipusiu pasitikėjimu ir pagarba paremta aplinką – nepaisant ilgalaikių ir vis dar besitęsiančių destruktyvių konfliktų egzistavimo. Tokia abipusio pasitikėjimo bei pagarbos aplinka atlieka pagrindinį vaidmenį kuriant konstruktyvų konfliktą, kuris reikalingas siekiant kompanijoms išlikti ir klestėti.

 

STEIGĖJO SPASTAI

Steigėjo spąstai atsiranda, kai sparčiai auganti organizacija negali išsivaduoti nuo organizacijos steigėjo priklausomybės.

Taip gali atsitikti, dėl to, jog organizacija nėra pajėgi plėtoti gebėjimus, kuriuos reikia keisti atsižvelgiant į steigėjo įgūdžius arba dėl įkūrėjo nenoro ar nesugebėjimo efektyviai deleguoti ir decentralizuoti kontrolę. Bet kokiu atveju tai gali tapti pražūtinga problema organizacijoje.

Viena pagrindinių Adizes kompetencijų – padėti organizacijoms pripažinti, spręsti ir peržengti (apeiti) steigėjo pinkles.

 

AUKŠTESNIO LYGIO VADOVŲ INSTRUKTAVIMAS

Vadovaujantys darbuotojai ir kiti aukštesnio lygio vadovai gauna visapusišką naudą pasirinkdami mūsų siūlomo aukštesnio lygio vadovų instruktavimo programą. Dažnai problema ar susiklosčiusi situacija yra per jautri, kad ja būtų galima dalintis su taryba, kolegomis ar pavaldiniais.

Išskirtinėmis ir atitinkamomis aplinkybėmis, Adizes gali suteikti prieigą prie Adizes patariamojo (konsultacinio) komiteto narių, kurie gali suteikti konfidencialų instruktavimą aukštesnio lygio vadovams bei pagrindiniams organizacijos lyderiams.

Ištisus

You must first determine how much I’m willing to spend and what sort of paper I want, to be able to write my newspaper. It’s now time to determine where to get it, As soon as you know which type of paper I want. If you’re going to get a paper, the ideal place is Amazon.com. They have a choice of papers, including colour papers which will match the majority of your drawing paper, lettering newspaper, or tracing paper, plus they have discount prices . So if you’re planning to write my paper online, you are going to need to buy newspaper at Amazon writing services.com.

metus, Adizes didžiavosi dirbdama su daugeliu pirmaujančių organizacijų vadovų. Didelė dalis iš šių svarbių asmenų yra mūsų patariamosios (konsultacinės) tarybos nariai. Kiekvienas šios tarybos narys turi bent 20 metų generalinio vadovo ar aukštesnio lygio vadovavimo patirtį. Jie arba buvo arba ir šiol užima vadovaujančio darbuotojo postą pirmaujančiose pasaulinio lygio organizacijose.