Adizes metodologija

Adizes metodologija yra patentuota ir struktūrizuota sistema, apimanti organizacinių pokyčių diegimo spartą, kuri 1975 metais buvo sukurta Dr. Ichak Adizes.

Nuo pat metodologijos realizavimo buvo sukurtas ir pagrindinis darbo principas, kuriuo vadovaujantis laikoma, jog visos organizacijos – gyvi organizmai, turintys savo gyvavimo ciklą, kurie demonstruoja nuspėjamus ir pasikartojančius elgesio modelius tiek jiems augant, tiek senstant. Kiekvienu plėtros etapu, visos organizacijos susiduria su unikaliais iššūkiais. Priklausomai nuo to kaip organizacijoje aptariami su veikla susiję klausimai bei pritaikomi vienokie ar kitokie sprendimai, jie vėliau įtakoja tolesnę organizacijos veiklą, kuri byloja apie sprendimų tinkamumą.

Vadovavimas organizacijai visu gyvavimo ciklo periodu nėra lengvas ar aiškus procesas, siekiant pritaikyti tinkamus sprendimus vienu ar kitu laikotarpiu. Metodai, lemiantys sėkmę viename etape gali atsiliepti nesėkme kitame. Esminiai pokyčiai vadovavime ir valdyme yra būtini, o organizacijos vadovų sprendimai privalo būti realizuojami aktyviai dalyvaujant, perprantant bei remiant.

Adizes metodika pristatoma sertifikuotų Adizes konsultantų, kurie kruopščiai išklausė Adizes mokymus bei įgijo sertifikaciją. Adizes atstovai nėra eiliniai valdymo konsultantai, kurie teikia ataskaitas ir rekomendacijas, ar organizacinės plėtros instruktoriai bei pagalbininkai. Sertifikuoti Adizes konsultantai yra pokyčių valdymo ekspertai, kurie dirba greta klientų, siekiant plėtoti bei įgyvendinti reikiamus pokyčius. Mes teikiame visapusišką bei ilgalaikę paramą mūsų klientams pritaikant plačią produktų bei paslaugų įvairovę ir trukmę, kuri tenkintų konkrečius užsakovų poreikius.

Taikant Adizes metodiką, Adizes atstovai naudoja vieną ar keletą iš 11 skirtingų Adizes metodologijos etapų. Šie etapai – tai sisteminga visuma, kuri sukurta siekiant padėti mūsų klientui paspartinti plėtros procesą pereinant iš vieno gyvavimo ciklo etapo į kitą, judant link organizacijos klestėjimo laikotarpio. Etapų seka, intensyvumas ir kiekvieno etapo trukmė individualiai pritaikoma atsižvelgiant į kiekvieno kliento specifinius poreikius.

11 ADIZES METODIKOS ETAPŲ

Adizes konsultantai įgyvendina Adizes metodiką etapais, kurie pateikiami kaip sisteminga visuma, siekiant padėti mūsų klientui paspartinti plėtros procesą pereinant iš vieno gyvavimo ciklo etapo į kitą, judant link  organizacijos klestėjimo laikotarpio. Etapų seka, intensyvumas ir kiekvieno etapo trukmė individualiai pritaikoma atsižvelgiant į kiekvieno kliento specifinius poreikius.

I Etapas sinerginė (bendra) organizacijos diagnozė (Syndag™). Suformuojama vadovaujanti komanda, kuri atlieka savi-auditą atkreipiant dėmesį į pagrindines organizacijos vidaus problemas, kurios privalo būti išspręstos siekiant visapusiškai pagerinti bendrą organizacijos efektyvumą ir padėti tapti rinkos lydere.

II Etapas komandos formavimas (Synerteam™). Komandiniai mokymai ir problemų sprendimo valdymo kursai, kurių pagrindą sudaro prioritetinės sritys identifikuotos I Etape.

III Etapas pokyčių valdymo sistemos diegimas. Naujai įdiegta ir performuota valdymo struktūra papildo įprastą organizacijos hierarchinę sandarą. Pokyčių sistema atspindi naują mechanizmą, kuris nuolat identifikuoja ir leidžia išspręsti problemas bei atrasti galimybes daug departamentų turinčioje organizacijoje.

IV Etapas vizija/ misija/ vertybės. Organizacijos pagrindinis dėmesys sutelkiamas į strateginius pokyčius atsižvelgiant tiek vidinę, tiek išorinę organizacijos aplinką, tokiu būdu atrenkami svarbūs strateginiai imperatyvai. Ši informacija suformuojama atsižvelgiant į organizacijos veiklos planą papildantį bendrą kryptingumą ir bendrus tikslus, kuriuos remia valdymo komanda, realizavimo.

V Etapas strateginė pertvarka. Organizacijos struktūra yra pertvarkoma atsižvelgiant į naujai suformuotą misiją, kuri atitinka organizacijos technologinius pajėgumus, reaguoja į aplinką, atsižvelgiant į aiškiai apibrėžtą gamybinį pajėgumą, verslumą bei plėtrą, ir remia skaidrią atskaitomybę už veiklos rezultatus.

VI Etapas atskaitomybė. Valdymo informacinės sistemos yra tikrinamos siekiant padėti užtikrinti, kad informacija naudojama sprendimų priėmimui sietųsi su naujai organizacijoje įdiegtos struktūros atsakomybėmis. Pagrindinis tikslas – suformuoti informacines sistemas, kurios aiškiai apibrėžtų atskiras atskaitomybes.

VII Etapas Adizes technologijos perdavimas. Adizes technologija yra perduodama klientui. Mes suteikiame licenziją, mokome bei patvirtiname kritinį (maksimalų) organizacijos personalo kiekį, tam, jog organizacija efektyviai taikytų Adizes technologijos pakopas visuose organizacijos lygmenyse.

VIII Etapas didžiausio našumo įvedimas. Komandinio darbo pagrindu kuriami planai, kurie atsiliepia padidėjusiu organizacijos našumu, siekiant maksimaliausio organizacijos efektyvumo. Šis etapas paprastai pasižymi padidėjusiu bei sparčiu poveikiu organizacijos pelningumui, kuris motyvuoja darbuotojus siekti aukštesnių veiklos rezultatų.

IX Etapas –  Strateginis išteklių paskirstymas. Mes dirbame tam, jog įvertintume ilgalaikę organizacijos kryptį bei jos įgyvendinimo tikslumą kiekviename organizacijos vienete. Besiformuojanti strategija prisideda prie dabartinių siekių realizavimo bei padeda nustatyti naujas veiklos kryptis.

X Etapas Sisteminės kibernetinės struktūros įvedimas. Siekiant užtikrinti, jog organizacija kaip visuma nuolatos prisitaikytų prie pokyčių ir veiktų efektyviai, mes suformuojame pokyčių valdymo sistemą, kuri įvedama III etape bei integruojama su V etape atliekama strategine pertvarka, kuri skirta energijos srautams organizacijos hierarchinėje struktūroje, iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų, sukurti.

XI Etapas Sąveikaujančios premijų sistemos įvedimas. Naujos strategijos, atsakomybė bei komandinis darbas reikalauja iš naujo įvertinti organizacijos paskatų bei atlygio sistemą, kuri turi būti nuosekli bei suderinta su naujai užsibrėžtų tikslų įgyvendinimu.

The Personal Statement is one of the most important sections of applying for college admission

It’s a great opportunity to write about your thoughts and ambitions for yourself, your future and in which you hope to go in life. Every high school student should at least termpapers world take this badly. Here are a Couple of things that Will Allow You to create a personal statement that will stand out and give you the most benefit: