Adizes Institutas

Adizes Institutas yra pagrindinė Adizes metodologijos būstinė, įsikūrusi Karpinterijoje, Kalifornijoje. Institutas taip pat yra pagrindinė vieta kurioje vyksta mokymai ir sertifikavimas. Konsultantai iš įvairių Adizes biurų, esančių įvairiose pasaulio šalyse, taip pat klientai, kurie savo organizacijose taiko ir naudoja Adizes metodologiją, reguliariai dalyvauja Instituto rengiamuose mokymuose.

Pagrindinis Adizes Instituto tikslas – sukurti integruotą tinklą profesionalų, kurie propaguoja struktūrinių, sisteminių ir kolektyvinių pokyčių, vykstančių organizacijoje, taikymą, tiek mikro sistemoms (asmenys ir šeimos) , tiek makro sistemoms (organizacijos ir visuomenė). Mes esame įsipareigoję išlikti pasauliniais lyderiais vystant pokyčių teorijos ir praktikos apjungimą, pagrįstą abipusiu pasitikėjimu ir pagarba.

Adizes Institutas yra visų Adizes paslaugų ir produktų, propaguojančių Adizes metodologiją, vystymo centras. Tai apima programinę įrangą, knygas, garso ir vaizdo įrašus susijusius su Adizes metodologija.