Adizes aukštoji mokykla

Plėtojant Adizes metodologiją, Adizes Institutas įkūrė Adizes aukštąją mokyklą, kuri atsirado kaip papildomas vienetas atsakingas už Adizes metodologijos plėtrą bei mokslinius tyrimus, apimančius lyderystės bei organizacinio vystymo tematikas. Aukštoji Adizes mokykla teikdama edukacinį pagrindą bei atlikdama įvairius mokslinius tyrimus įtakoja bei papildo

Writing services will be needed in your hunt for SEO and promotion plans for a while to come. The industry is dynamic and fast paced that nobody can keep up with the changes that are occurring every day. Since you write more content, you want to upgrade it with the most up-to-date. You might have numerous authors available at your disposal but when none of them are devoted to research and supply value to your customers, then your web writing assignment site will be quite incomplete and useless. Find a good SEO writing firm and get your site content updated regularly to help boost your online presence and improve your company.

kitas holistines pokyčių tematiką analizuojančias metodologijas.

Adizes aukštoji mokykla įsteigta Kalifornijos valstijoje. Čia siūlomos magistrantūros ir doktorantūros programos, sukurtos siekiant palengvinti išsamių mokslinių tyrimų realizavimą, kuriais siekiama ištirti kaip organizacijoje vykstantys pokyčiai gali būti valdomi skirtinguose valdymo lygiuose, skirtingų disciplinų atžvilgiu ir skirtingų kultūrų tarpe. Nuotolinis (paskaitų) formatas suteikia galimybę studentams mokintis neatsižvelgiant kurioje pasaulio šalyje jis randasi, taip pat padeda susidaryti sau tinkamą tvarkaraštį. Studijų programos pagrindą sudaro įvairūs mokymų metodai, kurie buvo ir yra naudojami sertifikuotų Adizes konsultantų ir jų klientų tarpe jau kelius dešimtmečius.

Visos Adizes aukštosios mokyklos programos sukurtos remiantis pasaulinių studentų organizacijų patirties pagrindu, kuris apima įvairovę bei sąveiką reikalingą tolesniam tarpkultūriniam mokslinių tyrimų plėtojimui pokyčių valdymo srityje. Neatsižvelgiant į tai, jog Adizes aukštoji mokykla nėra akredituota savanorišku tradiciniu procesu ši institucija yra unikali ir pritaikyta perprasti kaitos procesą bei kaip jis įtakoja profesinę ir intelektualią aplinką. Nesvarbu kas jūs esate, ar visą gyvenimą besimokantis, ar dirbantis pelno ar ne pelno organizacijose, ar vyriausybėje, pramonėje, socialinėje sferoje ar bendruomenės sektoriuje dirbantis asmuo, visa Adizes aukštojoje mokykloje pateikiama medžiaga bus provokuojanti apmąstymus, aktuali ir pritaikoma praktikoje.

 

Platesnė informacija pateikiama  Adizes Graduate School Website