PAGRINDINIS

Adizes Institutas Lietuva yra oficialus Adizes Instituto (JAV) padalinys, įsikūręs Lietuvoje. Dr. Virginijus Kundrotas yra Adizes Instituto Lietuva vadovas. Šis Institutas teikia konsultacines paslaugas pokyčių valdymo klausimais remiantis visame pasaulyje sparčiai populiarėjančia Adizes metodologija. Tai ne tik atviri seminarai ir mokymai skirti įmonių vadovams, bet taipogi ir vidiniai mokymai bei įmonių konsultavimas.

Adizes Institutas yra pagrindinė Adizes metodologijos būstinė, kuri įsikūrusi Karpinterijoje, Kalifornijoje. Institutas taip pat yra pagrindinė vieta apimanti mokymų ir sertifikatų veiklos centrą. Konsultantai iš įvairių Adizes biurų, esančių įvairiose pasaulio šalyse, taip pat klientai, kurie savo organizacijose teisėtai pritaikė ir naudoja Adizes metodologiją, reguliariai dalyvauja Instituto rengiamuose mokymuose.

Pagrindinis Adizes Instituto tikslas – sukurti integruotą profesionalų, kurie propaguoja struktūrinių, sisteminių ir kolektyvinių pokyčių, vykstančių organizacijoje, taikymą, pradedant mikro sistemomis (asmenys ir šeimos) ir makro sistemomis (organizacijos ir visuomenė), tinklą. Mes įsipareigoję išlikti pasauliniais lyderiais vystant teorijos ir praktikos kaitą, pagrįstą abipusiu pasitikėjimu ir pagarba.